Regina Spektor – “Don’t Leave Me (Ne Me Quitte Pas)”

วันนี้ ผู้ชาย บอกว่า ตะเองเค้าชอบเพลงที่ผู้หญิงร้อง เสียงน่ารักๆ เพลงฝรั่ง แต่ร้องเหมือนภาษาฝรั่งเศส เหมือนเพลงสเปน

เพลงไรฟร่ะ- -*

สรุป…นางชอบเพลงนี้>>>>>

Regina Spektor – “Don’t Leave Me (Ne Me Quitte Pas)”